CHÚC _ THẠCH THẢO

By Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thắt lòng gửi chúc người dưng
Trăm năm hạnh phúc nghìn lần thiết tha...
Chúc người mà ngỡ như là...
Nửa ta gian dối nửa ta..thế nào.

More...

BÀNG BẠC ÁO TRẮNG - THẠCH THẢO

By Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chia tay áo trắng hè xưa
Mắt buồn bước xuống gió mưa cuộc đời.
Câu thương nhớ chưa thành lời

Nên giờ tiêng tiếc cuối trời...áo ơi...!

More...

Rớt - Thạch Thảo

By Nguyễn Thị Thanh Thủy

THẠCH THẢO

RỚT

Tóc thề rớt xuống bờ vai

Gió mơn man gió-chiều phai lạnh chiều.

Hồn tôi rớt ...một tiếng yêu

Nửa như gian dối-nửa liều...nhớ thương.
TT

  * Tập VÒM CÂY CHIM HÓT

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19981','brl46pgvnm27g530hk28abmac6','0','Guest','0','54.92.190.11','2018-09-23 23:04:56','/ac34079/vom-cay-chim-hot.html')